Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(6): 95-96, doi: 10.5117/mab.3.17012
UIT HET BUITENLAND: ZEITSCHRIFT FÜR HANDELSWISSENSCHAFT UND HANDELSPRAXIS
expand article infoJac. H. Kramer
Open Access