Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(6): 81-86, doi: 10.5117/mab.6.17024
DE TAAK VAN DEN ACCOUNTANT IN HET VERZEKERINGSBEDRIJF (Inhoud juni 1929 no. 6)
expand article infoH. R. Reder, R. A. Dijker
Open Access