Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 8(6): 92-93, doi: 10.5117/mab.8.17042
EFFICIËNTIE
expand article infoC. A. Blazer, L. Polak
Open Access