Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 8(6): 93-95, doi: 10.5117/mab.8.17043
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoR. Philips, G. L. Groeneveld, J. P. De Haan, J. C. Spangenberg
Open Access