Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 20(6): 183-187, doi: 10.5117/mab.20.17112
ORDENING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP IN NEDERLAND
expand article infoM. C. Wintersteijn
Open Access