Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 21(6): 215-216, doi: 10.5117/mab.21.17121
BOEKENREPERTORIUM B. BEDRIJFSHUISHÖUDKUNDE VI. LEER VAN DE ORGANISATIE
expand article info MAB
Open Access