Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 23(6): 184-186, doi: 10.5117/mab.23.17131
BOEKBESPREKINGEN H. DIEPENBROEK — LEERBOEK DER MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE DEEL I EN DEEL II
expand article infoG. P. J. Hogeweg
Open Access