Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 25(6): 254-255, doi: 10.5117/mab.25.17142
UIT HET BUITENLAND
expand article infoL. J. M. Roozen
Open Access