Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 26(6): 223-231, doi: 10.5117/mab.26.17148
GRENZEN VAN DE OMVANG VAN HET ACCOUNTANTSKANTOOR
expand article infoA. J. F. Reijn
Open Access