Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 26(6): 251-257, doi: 10.5117/mab.26.17152
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT VOOR HET BEKEND MAKEN VAN GEBEURTENISSEN DIE NA DE BALANSDATUM DOCH VOOR DE PUBLICATIE VAN HET JAARVERSLAG PLAATS VINDEN
expand article infoD. P. Porrey
Open Access