Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 28(6): 252-255, doi: 10.5117/mab.28.17165
COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SAMENWERKENDE ACCOUNTANTS
expand article infoJ. Vogel
Open Access