Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 29(6): 258-262, doi: 10.5117/mab.29.17178
HET ONTWERP WET ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK BELASTINGZAKEN
expand article infoH. J. Hellema
Open Access