Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 29(6): 269-270, doi: 10.5117/mab.29.17181
BOEKBESPREKINGEN
expand article infoJ. Nathans
Open Access