Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 29(6): 271-276, doi: 10.5117/mab.29.17182
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access