Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(6): 242-242, doi: 10.5117/mab.30.17183
HET RAPPORT VAN DE COMMISSIE-VAN DER GRINTEN INZAKE WETTELIJKE REGELING VAN HET ACCOUNTANTSWEZEN
expand article info MAB
Open Access