Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(6): 287-290, doi: 10.5117/mab.30.17187
BOEKBESPREKING HET FINANCIEWEZEN VAN DE ONDERNEMING.
expand article infoA. I. Diepenhorst
Open Access