Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 33(6): 235-248, doi: 10.5117/mab.33.17201
VAN INRICHTINGSLEER NAAR ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE ENIGE BESCHOUWINGEN OVER DE HERZIENING VAN HET BETREFFENDE STUDIEPROGRAMMA VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS
expand article infoC. L. Spits, F. D. Zandstra
Open Access