Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 33(6): 249-271, doi: 10.5117/mab.33.17202
INKOMENSCALCULATIE NAAR VERVANGINGSWAARDE EN DE INSTANDHOUDING VAN DE ECONOMISCHE KRINGLOOP IN HET MAATSCHAPPELIJK VERKEER
expand article infoAbr. Mey
Open Access