Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 33(6): 272-282, doi: 10.5117/mab.33.17203
DE STEEKPROEF IN DE ACCOUNTANTSCONTROLE III
expand article infoP. C. Louwers
Open Access