Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 33(6): 283-288, doi: 10.5117/mab.33.17204
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access