Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 34(6): 219-230, doi: 10.5117/mab.34.17206
MOEILIJKHEDEN MET DE VERVANGINGSWAARDETHEORIE
expand article infoJ. L. Mey
Open Access