Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 34(6): 250-256, doi: 10.5117/mab.34.17209
EEN ASPECT VAN DE INVLOED VAN PRIJSSTIJGINGEN VAN VOORRADEN OP DE WINST
expand article infoH. Franse
Open Access