Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 35(6): 228-231, doi: 10.5117/mab.35.17214
EEN VEREENVOUDIGDE METHODE VOOR DE BEPALING VAN DE OPTIMALE SERIE-GROOTTE BIJ AANKOOP EN AANMAAK
expand article infoA. M. Groot
Open Access