Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(6): 241-252, doi: 10.5117/mab.36.17220
DE CONTROLE VAN DE OVERHEIDSFINANCIËN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
expand article infoA. Van Dongen
Open Access