Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(6): 253-263, doi: 10.5117/mab.36.17221
MAPI METHODE VOOR ANALYSE BEDRIJFSINVESTERINGEN
expand article infoF. W. C. Blom
Open Access