Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(6): 264-266, doi: 10.5117/mab.36.17222
VASTSTELLING DER VERKOOPPRIJ­ ZEN EN BEGROTING VAN DE AFZET. INZONDERHEID BEZIEN IN VER­ BAND MET DE ONZEKERHEID
expand article infoJohannes L. Bouma
Open Access