Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(6): 267-272, doi: 10.5117/mab.36.17223
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access