Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 38(6): 210-223, doi: 10.5117/mab.38.17224
STILLE EN GEHEIME RESERVES
expand article infoJ. De Wilde
Open Access