Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 39(6): 225-231, doi: 10.5117/mab.39.17231
HET RAPPORT VAN DE COMMISSIE-VERDAM EN DE RAPPORTEN VAN DE WERKGEVERSVERBONDEN INZAKE DE VERSLAGGEVING VAN ONDERNEMINGEN
expand article infoH. J. Van Der Schroeff
Open Access