Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 39(6): 232-243, doi: 10.5117/mab.39.17232
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access