Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 41(6): 278-280, doi: 10.5117/mab.41.17241
KONTROLE BIJ GEAUTOMATISEERDE ADMINISTRATIES
expand article infoS. H. Waringa
Open Access