Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(6): 325-334, doi: 10.5117/mab.42.17248
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access