Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 43(6): 294-317, doi: 10.5117/mab.43.17253
DE BETEKENIS VAN DE STATISTISCHE STEEKPROEF VOOR DE LEER VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE
expand article infoHans Blokdijk
Open Access