Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 45(6): 241-245, doi: 10.5117/mab.45.17264
DE BETEKENIS VAN ZGN. AANGEKLEDE SALDOBILJETTEN VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE
expand article infoJ. M. Vecht
Open Access