Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 45(6): 246-250, doi: 10.5117/mab.45.17265
DYNAMISCHE SERIEGROOTTEBEPALING MET EEN COMPUTER
expand article infoN. J. Olie
Open Access