Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 45(6): 251-256, doi: 10.5117/mab.45.17266
BESTANDSORGANISATIE, ENKELE TECHNISCHE ASPECTEN*)
expand article infoW. Visser
Open Access