Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 50(6): 324-332, doi: 10.5117/mab.50.17284
TRANSFER PRICING, ALS PROBLEEM VOOR DE MULTINATIONALE ONDERNEMING1 )
expand article infoH. C. Verlage
Open Access