Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 54(6): 232-243, doi: 10.5117/mab.54.17305
TUSSENTIJDSE VERSLAGGEVING
expand article infoK. H. Gerritsen
Open Access