Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(6): 224-240, doi: 10.5117/mab.57.17318
Sterfhuisconstructie en ontvlechting
expand article infoJ. J. Nagelkerke, B. M. Prins
Open Access