Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(6): 241-246, doi: 10.5117/mab.57.17319
Het grote accountantskantoor, naar een bureaucratie?
expand article infoR. Soeting
Open Access