Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(6): 247-251, doi: 10.5117/mab.57.17320
Boekbespreking
expand article info MAB
Open Access