Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 59(6): 230-236, doi: 10.5117/mab.59.17332
Klare taal
expand article infoF. Hartog
Open Access