Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 59(6): 263-265, doi: 10.5117/mab.59.17335
Boekbespreking
expand article info MAB
Open Access