Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 61(6): 232-249, doi: 10.5117/mab.61.17343
De verwerking in de jaarrekening van effecten van stelselwijzigingen
expand article infoM. N. Hoogendoorn
Open Access