Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 61(6): 257-260, doi: 10.5117/mab.61.17345
Boekbespreking
expand article info MAB
Open Access