Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 61(6): 261-262, doi: 10.5117/mab.61.17346
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoA. F. Tempelaar
Open Access