Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 62(6): 227-242, doi: 10.5117/mab.62.17347
Innoveren, organiseren en concurreren*
expand article infoSytse Douma
Open Access