Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 62(6): 243-247, doi: 10.5117/mab.62.17348
De geldsluier; het jaarverslag van De Nederlandsche Bank 1987
expand article infoF. Hartog
Open Access