Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 62(6): 264-275, doi: 10.5117/mab.62.17352
Financiële en reële opties gewaardeerd
expand article infoA. G. Z. Kemna
Open Access