Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 62(6): 276-277, doi: 10.5117/mab.62.17353
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoA. F. Tempelaar
Open Access